akulturacija


akulturacija
/ soc acculturation
* * *
• acculturation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akulturácija — ž proces gubljenja obilježja uvriježene kulture, preuzimanje pojedinosti i svojstava druge kulture, promjena u kulturi kao rezultat kontakta s drugom kulturom, osobito jače materijalne moći ✧ {{001f}}amer.engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akulturacija — akulturácija ž DEFINICIJA proces gubljenja obilježja uvriježene kulture, preuzimanje pojedinosti i svojstava druge kulture, promjena u kulturi kao rezultat kontakta s drugom kulturom, osobito jače materijalne moći ETIMOLOGIJA amer.engl.… …   Hrvatski jezični portal

  • akulturácija — e ž (á) knjiž. prilagoditev novemu (kulturnemu) okolju: nagla akulturacija priseljencev; avto je zanje dokaz akulturacije na višji standard …   Slovar slovenskega knjižnega jezika